Jelen weboldalon található minden adat a DB-SWISS Fogászati Kft. szellemi terméke.


Ennek megfelelően a weboldalon található minden tartalom (ideértve egyebek mellett a képeket és eljárási módszerek leírását is) szerzői és egyéb jogi védelem alá esik. Az oldal tartalmának felhasználására (ideértve az oldal teljes tartalmának, vagy annak egy részletének többszörözését és megjelenítését bármely médiumban vagy weboldalon) a DB-SWISS Fogászati Kft. előzetes, írásbeli engedélyével kerülhet sor (Elérhetőség: rendelo@swiss-dental.hu).

A weboldal tartalmának felhasználásával, mint ráutaló magatartással (Ptk. 6:4.§, 6:5.§) a DB-SWISS Fogászati Kft. és a Felhasználó között megállapodás jön létre, amely a DB-SWISS Fogászati Kft. felhasználásról való tudomásszerzésével válik hatályossá. Ezen megállapodás értelmében a Felhasználó a felhasználás ellenértékeként minden megkezdett napi felhasználásért, naponta 30.000 Ft + ÁFA díjat köteles a DB-SWISS Fogászati Kft.  számára, az erről szóló felszólítás és számla kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizetni. Jelen díj átalánydíj, amelynek összegét nem befolyásolja, hogy a Felhasználó milyen mennyiségű tartalmat használt fel.

Aki az oldal tartalmát a DB-SWISS Fogászati Kft. előzetes, írásbeli engedélye nélkül felhasználja, jogsértést követ el. Amennyiben a fent megjelölt díjat határidőben nem fizeti meg, a jogsértés kiküszöbölése érdekében a DB-SWISS Fogászati Kft. eljárást fog kezdeményezni mind a jogsértést elkövető weboldalának szolgáltatójánál (2001. évi CVIII. törvény 13./A. §), mind az illetékes bíróságon.